Đại lễ Rằm tháng Giêng theo truyền thống Phật giáo


Đại lễ Rằm tháng Giêng theo truyền thống Phật giáo mang hai ý nghĩa:

1. Là ngày kỷ niệm ngày đức Phật thuyết Kinh Giải Thoát Giáo tại Thánh Hội Tăng Già.

2. Là ngày kỷ niệm đánh dấu ngày đức Phật công bố Giáo Pháp đã được thiết lập vững vàng và Ngài sẽ viên tịch trong ba tháng nữa.

Những ngày này tất cả chư Phật, chư Bồ-Tát, chư Thiên, Thần Thánh đều giáng hạ để chứng minh sự làm thiện ác của người nhân gian. Vì thế, nếu ngày này ăn chay, niệm Phật, làm việc công đức như in ấn Kinh điển, cúng dường những kẻ nghèo khó, cúng dường chư Tăng Ni giữ giới, hoằng pháp lợi sinh, tu bổ chùa chiền bị hư hoại v.v…thì sẽ được các Ngài chứng minh gia trì ủng hộ cho mọi nghiệp chướng, phiền não, tai ách trong năm được tiêu trừ, an lành phước đức thêm lớn!

Xin chúc quý Phật tử thành công trong lễ Cầu An này và nguyện cầu chư Phật, chư Bồ-Tát, chư Thiên Thần Thánh gia trì ủng hộ, bảo vệ chở che cho nhà nhà được an lành.

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ-bi thường gia hộ.
Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam mô A-Di-Đà Phật.


Nam mô Dược-Sư Lưu-Ly Quang-Vương Phật.

Nhận xét

XEM THÊM ⏬

Nhìn người đừng dùng mắt để nhìn hãy dùng tâm để cảm nhận

Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình an

Vì sao ông bà ta thường kiêng kỵ cho con cháu xuất hành vào ngày mùng 5 - 14 - 23?

Cuộc sống này: vì bận lòng mà đau khổ, do nghi ngờ mới tổn thương.

Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu 2021 ngắn gọn và chuẩn phong tục

Một đời dài như vậy, bạn phải xem thật rõ ràng...