Mỗi người xuất hiện trong cuộc sống đều có nguyên doMỗi người xuất hiện trong cuộc sống đều có nguyên do. 

Người thích bạn sẽ mang lại cho bạn sự ấm áp và dũng cảm. Người bạn thích sẽ khiến bạn biết thế nào là yêu thương và quan tâm tới người khác. Người bạn không thích sẽ dạy bạn biết cách khoan dung và tôn trọng. Người không thích bạn sẽ giúp bạn tự xem xét lại mình và trưởng thành. 

Sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc sống đều có nguyên nhân, đều xứng đáng để cảm kích.

*Lời muốn nói: 

Đức Phật nói bất kể bạn gặp ai, họ đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy bạn điều gì đó.

Sống trên đời, bạn sẽ gặp rất nhiều người, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều người, sẽ trải qua rất nhiều chuyện, cũng sẽ có rất nhiều sự hối tiếc. Nhưng, mất vàng chưa chắc đã là chuyện xấu, mọi thứ đều là do duyên hợp mà thành.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn