Bốn Quy Tắc Bạn Nên Nhớ


Bốn Quy Tắc Bạn Nên Nhớ:

1.Quy tắc đầu tiên: 
Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả....

2.Quy tắc thứ hai:
 Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra....

3.Quy tắc thứ ba:
 Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm....

4.Quy tắc thứ tư: 
Những gì đã qua, cho qua.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn