Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Cảm ơn những năm tháng đã qua, đã làm nên chúng ta của hiện tại.

Dù những năm tháng đó có nụ cười, cũng đong đầy nước mắt.

Cảm ơn những bấp bênh đã xô ngã chúng ta, để chúng ta học cách đứng dậy.

Cảm ơn những điều không như ý nguyện, để chúng ta học được cách bằng lòng.

Cũng cảm ơn rất nhiều những thuận duyên đã giúp đỡ, chúng ta mới có thể tiếp tục cuộc hành trình này.

Cảm ơn những niềm vui, những bình an, đã nâng đỡ chúng ta qua những ngày gian khó.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn