Tâm như hồ nước lớn


Nếu hồ nước bị khuấy động đục ngầu. Chúng ta sẽ không thể nhìn thấy gì trong nước.

Nếu hồ nước tĩnh lặng trong suốt. Chúng ta có thể nhìn rõ ràng và chân thật từng vật trong hồ

Cũng giống như tâm tĩnh lặng trong sáng. Có thể nhìn rõ từng tâm niệm. Tâm có sân biết tâm có sân, tâm không sân biết tâm không sân. Tâm có tham biết tâm không tham, tâm không tham biết tâm không tham...

Khi nhìn được tất thảy đều soi tỏ rõ ràng. Từ đó trí tuệ sanh, mọi phiền não buồn thương đều sẽ không còn chỗ trú ngụ.

Vậy nên hãy chọn an yên tĩnh lặng, bớt dần tham, sân, si để cuộc đời thêm tỏ rạng. Đừng để mình mãi trong bùn đục rồi hoang phí cả đời đau thương.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn