TẬP HOAN HỶ ĐỂ DIỆT TÁNH VỊ KỈ.!!!Thấy ai làm việc thiện lành
Sanh tâm hoan hỷ tán thành ngợi ca
Thì bao công đức người ta
Không mười thì chín sanh ra cho mình 

Chứ tâm đừng khởi lình sình 
Hờn ghen đố kỵ...công tình người ta 
Vậy thì nghiệp sẽ sanh ra 
Vì tâm vị kỉ của ta bạn à 

Trong kinh Phật dạy rõ là 
Diệt tâm ganh tỵ...thì là phước sanh 
Mà muốn diệt được tỵ ganh 
Hãy tập tán thán vinh danh đồng tình 

Nếu bạn đố kỵ trong mình 
Hờn ghen,mệt mỏi muôn nghìn sanh ra 
Hờn ghen chỉ khổ thân ta 
Vì tâm chất chứa bao la phiền hà 

Tỵ ganh cũng gọi là tà 
Như ôm cục tức trong nhà khác chi
Cho nên Đức Phật từ bi 
Dạy ta hoan hỷ diệt đi ghen hờn.!!!
__(())__
Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật

Comments

XEM THÊM ⏬

7 LỜI KHẤN NGUYỆN VÀO MỖI SỚM MAI…

Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình an

Nhìn người đừng dùng mắt để nhìn hãy dùng tâm để cảm nhận

Cuộc sống này: vì bận lòng mà đau khổ, do nghi ngờ mới tổn thương.

Vì sao ông bà ta thường kiêng kỵ cho con cháu xuất hành vào ngày mùng 5 - 14 - 23?

Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu 2021 ngắn gọn và chuẩn phong tục