ĐÚNG SAI CHỈ BỞI LÒNG NGƯỜI...!!!

Vốn chẳng phải vì cuộc đời tàn khuyết, mà do lòng tham của chúng ta quá nhiều.

Nên với chúng ta , cuộc đời chưa bao giờ là đủ. Nhân bạn gieo trồng ngày hôm nay, ngày mai bạn sẽ hưởng quả.

Không có ai có thể trồng hộ, cũng chẳng ai có thể hưởng quả hộ bạn.Vậy nên chuyện nhân thế, dù trong đục cũng nên ít bàn tán lại.

Có thời gian, chúng ta nên ngồi lắng nghe chính mình thì hơn. Ngồi lọc lựa từng hạt giống xấu ác. Biết ác thì tránh cho xa, nếu không muốn ngậm ngùi ăn trái đắng. Biết thiện pháp thì gắng vun trồng tăng trưởng. Để cuộc này bớt tàn khốc với nhau.

Năm tháng sau này, tất cả đều một tay bạn làm nên. Vậy nên đừng mãi chỉ biết ngồi oán trời trách người. Cuộc đời chẳng có gì sai cả. Đúng sai chỉ bởi lòng người !

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn