HAI LOẠI PHƯỚC BÁU QUAN TRỌNG


Có hai ruộng phước trên thế gian:

-Một là thửa ruộng phước ở trong chùa.
- Hai là thửa ruộng phước ở trong thế gian, ở nơi có những cảnh khổ trong thế gian.

Thửa ruộng phước điền thứ nhất là ở trong Chùa. Có nghĩa là khi ta cúng dường Chùa nơi có thờ đức Phật, có giáo pháp của đức Phật và có chư tăng tu hành nghiêm túc và giáo hóa chúng sinh tu hành giác ngộ. Thì ta đã gieo trồng ruộng phước điền trong Chùa. 

Thửa ruộng phước thứ hai là giúp đỡ người khổ. Có nghĩa là khi ta thấy người khổ và ta giúp đỡ, thì kiếp sau ta sẽ không rơi vào cảnh khổ, nếu cảnh khổ muốn ập tới thì sẽ được cản lại bởi điều gì đó, làm ta không thể khổ được. Vì kiếp trước khi ta thấy ai khổ là ta giúp đỡ.

Nếu chúng ta cúng dường bậc chân tu Thánh thiện và giúp đỡ người khổ, thì ở đời sau chúng ta sẽ nhận được 2 loại thiện báo như sau:

- Loại thiện báo thứ nhất cho việc giúp đỡ người khổ là: ta không rơi vào cảnh khổ, nghĩa là không cảnh khổ nào tác động vào cuộc đời ta được.

- Loại thiện báo thứ hai cho việc cúng dường bậc chân tu thánh thiện là: ta sẽ là người vinh quang, quyền quý. Và gieo duyên sâu với Đạo giải thoát.

Ví dụ: nhà nước xây nhà tình thương và phát phần quà cứu trợ, cứu đói, giúp những học sinh nghèo, giáo viên nghèo... Những điều đó Khi địa phương vận động thì ta hãy cố gắng đóng góp; nếu ta đóng góp xây nhà tình thương, đó là ta đang gieo trồng vào thửa ruộng phước điền. Thì ta sẽ nhận được quả báo thoát khỏi cảnh khổ, và không bao giờ rơi vào cảnh vô gia cư, không bao giờ có chuyện ở cái chòi dưới gốc cây; vì mình đã giúp cho người khổ rồi, nên không bao giờ mình bị rơi vào cảnh khổ.

Khi ta cúng dường bậc chân tu Thánh thiện trong Chùa thì sẽ không bị rơi vào cảnh vô gia cư, và sẽ có nhà cửa đàng hoàng. Và nhà lớn hay nhỏ thì tùy cái mức độ mà ta cúng dường cho bậc chân tu Thánh thiện.

 Ánh sáng Phật Đà.

Comments

XEM THÊM ⏬

7 LỜI KHẤN NGUYỆN VÀO MỖI SỚM MAI…

Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình an

Nhìn người đừng dùng mắt để nhìn hãy dùng tâm để cảm nhận

Cuộc sống này: vì bận lòng mà đau khổ, do nghi ngờ mới tổn thương.

Vì sao ông bà ta thường kiêng kỵ cho con cháu xuất hành vào ngày mùng 5 - 14 - 23?

Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu 2021 ngắn gọn và chuẩn phong tục