Tuỳ duyên ...


Là không còn cưỡng cầu điều gì của nhân thế.
Có cũng được, mất đi cũng chẳng sao.
Tâm bình thản, trước mọi sinh diệt trên trời đất.
Lòng có thiện tâm, không cần lo lắng quá nhiều.
Hiểu là nhân quả, chẳng có gì phải buồn phiền sớm tối.
Đời không nhất định cần bước tới, đôi khi lùi một bước liền an.
Vật không nhất định có được, mất đi coi như bỏ được một gánh nặng hồng trần.
Cuộc đời càng lúc càng nhẹ, vì hết thảy, thật ra chỉ là mây bay khói tỏa, tụ tán vô thường.

Chay Mộc

Post a Comment

Previous Post Next Post