ĐỪNG NGHIỆN KHỔ ĐAU


Khi than vãn, khổ còn nguyên, không hết
Kể lể nhiều…chỉ hâm nóng khổ đau
Các bất hạnh có đáng gì phải nhắc…
Chuyện đã qua, đừng giữ lại trong đầu!

Nhắc chuyện khổ tức là đang nghiện khổ
Khổ qua rồi, sao phải để dính tâm
Tập buông xả những khoảng đời được, mất
Cuộc sống vô thường, chớ có sầu vương!

"Nhớ quá khứ” là kẻ thù hạnh phúc
Chấp dính thị phi, gieo nghiệp tào lao
Tâm thanh thản giữa dòng đời cay nghiệt
Thuận, nghịch, thăng, trầm: Bài học thấm sâu.

Nguồn : TT. Thích Nhật Từ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn