LỜI PHẬT DẠY...


Tức giận là vì con không đủ rộng lượng.

Phiền muộn là vì con không đủ cởi mở.

Lo lắng là vì con không đủ bình tĩnh.

Đau khổ là vì con không đủ kiên cường

Buồn phiền là vì con không đủ niềm tin.

Ghen tị là vì con không đủ ưu tú.

Cho nên mỗi khi con gặp trắc trở, thay vì đổ lỗi thì hãy thẳng thắng nhìn vào sự kém cỏi của bản thân mình mà đối diện vượt qua.

Post a Comment

Previous Post Next Post