NIỆM MƯỜI DANH HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA


1- Ứng cúng : Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng được cúng dường . Bậc phước điền và trí tuệ đầy đủ được Trời và Người cúng dường 

2- Chánh biến tri : “ chánh “ là chân chánh , “biến “ là cùng khắp , “ tri “ là sự thấy biết . Chánh biến tri là sự thấy biết như thật về tất cả các pháp trong cùng khắp pháp giới 

3- Minh hạnh túc :”minh “ là trí tuệ ,là trí đức “ hạnh “ là công hạnh độ sanh ,là hạnh đức . Một vị Phật luôn đạt đến viên mãn cả hai lĩnh vực trí và hạnh một cách hoàn hảo , tạo lên nhân cách kỳ vĩ của Ngài 

4- Thiện thệ : Thệ nguyện rằng . Luôn làm các điều lành . Bậc hoàn thiện tất cả mọi việc lành , Hạnh nguyện tế độ đã rốt ráo đến nơi , chấm dứt những duyên nghiệp ,không còn luân hồi nữa 

5- Thế gian giải : Bậc hiểu biết trọn vẹn về các cõi thế gian 

6- Vô thượng sĩ : Đấng tối cao , không Ai vượt qua 

7- Điều ngự trượng phu : Người đã điều phục và chế ngự được bản ngã về Nhân loại ( điều phục những Người hiền và ngự phục những kẻ ác theo về chánh đạo 

8 - Thiên Nhơn Sư : Bậc thầy của cõi Trời và cõi Người , chỉ dậy con đường tu phước đức  và tu trí tuệ để thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi 

9- Phật : Phật là thể tánh thanh tịnh , trí tuệ sáng suốt . Bậc giác ngộ hoàn toàn , tự giác , giác tha , giác hạnh viên mãn , phúc tuệ lưỡng toàn 

10- Thế Tôn : Bậc phước trí vẹn toàn muôn loài tôn kính 

Nguồn : https://www.facebook.com/groups/goctinhtam/permalink/1334949676904250/

Comments

XEM THÊM ⏬

7 LỜI KHẤN NGUYỆN VÀO MỖI SỚM MAI…

Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình an

Nhìn người đừng dùng mắt để nhìn hãy dùng tâm để cảm nhận

Cuộc sống này: vì bận lòng mà đau khổ, do nghi ngờ mới tổn thương.

Vì sao ông bà ta thường kiêng kỵ cho con cháu xuất hành vào ngày mùng 5 - 14 - 23?

Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu 2021 ngắn gọn và chuẩn phong tục