SUY NGẪM...


- Không biết Trân Quý , có núi tiền cũng chẳng thể An Vui 

- Không biết Khoan Dung , có bạn bè rồi cũng tách Rời Xa 

- Không biết Hành  Động , có thông minh cũng chẳng thể Viên Dung 

- Không biết Hợp Tác , có làm việc chăm chỉ cũng không thành Đại Sự 

- Không biết Tiết Kiệm , có kiếm nhiều tiền cũng không thể Phú Quý 

- Không biết Thỏa Mãn , có nhiều tiền cũng không thể Hạnh Phúc 

- Không biết Dưỡng Thân , có trị liệu cũng không thể Trường Thọ 

- Không biết Tri Ân , không lớn được Thành Người ...!!!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn