ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG ĐỜI

- Nếu bạn chọn sứ mạng cuộc đời mình là 1 doanh nhân, thì phải có chữ DŨNG trong người. Được - Mất luôn hiện diện trong suy nghĩ mỗi người. Nếu chỉ nghĩ đến cái được, con người sẽ trở nên tham lam, thực dụng, xấu xí. Nếu chỉ nghĩ đến cái mất, người ta sẽ tiêu cực, sợ hãi, lo lắng.

- Khi cân bằng 2 chữ ĐƯỢC-MẤT trong danh và lợi, người ta sẽ dám lựa chọn, đánh đổi. Bản lĩnh hơn, khi chữ MẤT được kiểm soát hoàn toàn (tư duy MẤT THÌ LÀM LẠI), thì người ta sẽ có chữ DŨNG. Chữ NHÂN cũng nằm trong chữ DŨNG, vì khi người ta không còn sợ mất, người ta sẽ dám cho đi, từ đó mà tính người (NHÂN) trong họ tăng lên. Người quyết đoán là người có chữ DŨNG, ngược lại là người thiếu dũng khí, luôn đắn đo, chần chừ.

- Sau chữ DŨNG, là chữ TRÍ. Thời đại mới, làm ăn không phải là mưu mẹo hay chụp giật hay ma lanh, cũng không giấu diếm thông tin làm gì vì internet ra đời, mọi thông tin đều rất rõ ràng trên đó. Chữ TRÍ ở đây là làm cách tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ của mình. Chữ TÍN cũng nằm trong chữ TRÍ, vì người có trí, người ta sẽ biết chữ TÍN là tất cả với 1 doanh nhân. Mất chữ TÍN, thì coi như mình không còn giá trị gì nữa mà có thể phát ngôn. Vì chẳng ai nghe. Trí chỉ có ở người sâu sắc, hiểu được bản chất của sự việc.

Và sau tất cả, là 2 chữ BÌNH. Bình thản khi đang ở đỉnh cao, đang có danh có lợi thì vẫn xem nhẹ tựa lông hồng. Và bình tĩnh khi đang xuống dốc hoặc đang dưới đáy cuộc đời, vì cuộc đời nó vốn vậy.

#goctinhtam

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn