NGƯỜI NIỆM PHẬT VƯỢT HẲN BẤT KÌ NGƯỜI NÀO TRÊN THẾ GIAN

🔹️Người niệm Phật, giả sử là ngu si thấp kém, bệnh nặng ô uế, người đó hiện đời đã là người tốt, người hơn hết trong loài người, Phật và phàm một thể, ánh sáng của Di-đà chiếu soi, chư Phật hộ niệm, Bồ-tát theo bên, Thiên thần bảo vệ, tiêu tai tăng thọ, và mạng chung vãng sanh, chứng đại Niết-bàn, vượt hẳn bất kì người nào trong thế gian.

🔹️Người niệm Phật, giả sử là phàm phu bất tịnh ngu si thấp hèn, nhưng anh ta hiện đời chính là hoa sen trắng lớn, là người tốt, người hơn hết cả, có thể cùng một thể với Phật A-di-đà, được ánh sáng của Phật A-di-đà thường chiếu nhiếp, được chư Phật vây quanh hộ niệm, được các đại Bồ-tát theo sát bên mình, được Thiên thần hộ vệ

 🔹️Tự nhiên tiêu trừ các tai nạn, tăng tuổi thọ, trừ tất cả chướng nạn, và lúc lâm chung tự nhiên vãng sanh Tịnh Độ, vượt hẳn bất kì người nào trên thế gian này.

🔹️Đây chính là chỗ tốt đẹp của việc niệm Phật, như vậy bạn vẫn không chịu niệm Phật sao! Có muốn niệm không? Không muốn niệm Phật chính là quá ngu ngốc.

🔹️ Người học Phật, niệm Phật, giá trị quan không giống với người đời, chỉ cầu sanh Tịnh Độ, không tìm cầu danh lợi thế gian, tiền của, địa vị  đều không cần, chỉ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, bởi vì niệm Phật ‘vượt hẳn bất kì người nào trong thế gian’, quan lớn, quý nhân, người có học thức rộng lớn ở thế gian, họ có được lợi ích này không?

Pháp Sư :Tịnh Không

Nam Mô A Di Đà Phật

(Xin thường niệm)

Comments

XEM THÊM ⏬

7 LỜI KHẤN NGUYỆN VÀO MỖI SỚM MAI…

Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình an

Nhìn người đừng dùng mắt để nhìn hãy dùng tâm để cảm nhận

Cuộc sống này: vì bận lòng mà đau khổ, do nghi ngờ mới tổn thương.

Vì sao ông bà ta thường kiêng kỵ cho con cháu xuất hành vào ngày mùng 5 - 14 - 23?

Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu 2021 ngắn gọn và chuẩn phong tục