CẢM ƠN PHẬT 🙏


Cám ơn Phật cho con biết được Ngài, Người soi đường cho con về nẻo sáng, Cho con biết ý nghĩa của tình thương, cho con biết nuôi dưỡng sự tỉnh thức nội tại, cho con biết nhìn lại quán xét tự tâm mình.

Cảm ơn Phật cho con có niềm tin, tin nhân, tin quả, tin vào bản thân, Tin Tứ Đế, tin chân lý nhiệm mầu, để con có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời, tránh lụy vương rơi vào đường tối.

Cảm ơn Phật, người soi đường dẫn lối , có Người rồi con không còn cô độc, có Người rồi con thêm có nghị lực, để vươn lên những lúc con yếu lòng

Cảm ơn Phật cho con nắm tay Ngài, bỏ Hóa Thành tìm vào Chân diệu pháp, nguyện theo Ngài mãi mãi không thôi, niềm tin con với Ngài là tuyệt đối./.

Theo Phật giáo và Doanh Nhân.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn