HÃY BIẾT MÌNH CÓ PHÚC!

1. Sinh ra được làm người, đầy đủ 6 căn đã là phúc.

2. Gặp được Phật pháp, biết tu tập thực hành theo lời Phật dạy đã là phúc.

3. Được sống trong quốc gia hòa bình đã là phúc.

4. Còn cha mẹ già để phụng dưỡng và báo hiếu đó là phúc.

5. Dù giàu hay nghèo, có nhà riêng hay ở trọ, nhưng vẫn có nơi trú mưa nắng ngày đêm, đã gọi là phúc.

6. Người tại gia, ông bà, cha mẹ dạy được con cháu điều thiện điều lành, hiểu rõ điều tội điều phước đã là phúc.

7. Các bậc xuất gia tu hành, thực hành lời Phật dạy, làm gương lành cho thế gian, đã là phúc của chúng sanh.

8. Được gần gũi bậc trí, được lễ lạy bậc từ bi giác ngộ đã là vô lượng phước báu trong cõi thế gian này.

9. Buổi sáng thức dậy, mở mắt nhìn thấy ánh nắng mặt trời, biết mình còn.. thở, thấy người thân chung quanh vẫn còn, đã là phúc, vì mỗi ngày trên thế giới này là ngày cuối của một số người trút hơi thở ra đi!

Nhìn lại, chúng ta mỗi ngày đều được sống trong phước báu.

Mong người tinh tấn tu hành.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn