NỢ và TRẢ!

Nếu nợ ai đó một viên kẹo, đừng trả lại bằng một viên kẹo. Mà hãy trả lại bằng một ly nước, vì ly nước, sẽ làm cái ngọt của kẹo ngọt hơn, mát hơn.

Nếu như nợ ai đó một trưa nắng, đừng trả lại bằng một trưa nắng. Mà hãy trả lại bằng một chiều mưa, vì chiều mưa sẽ xoa dịu trưa nắng.

Nếu nợ ai đó một cái ôm, đừng trả lại bằng một cái ôm. Mà hãy trả lại bằng một nụ cười hạnh phúc, vì nụ cười hạnh phúc sẽ hoàn thiện sự ấm áp của cái ôm.

Nếu nợ ai đó một lời hứa, đừng trả lại bằng một lời hứa. Mà hãy trả lại bằng một hành động, vì hành động sẽ hoàn tất lời hứa.

Nếu nợ ai đó một trái tim, đừng trả lại bằng một trái tim. Mà hãy trả lại bằng một cuộc sống hạnh phúc, vì một cuộc sống hạnh phúc sẽ không làm uổng phí một trái tim.

Nguồn: Thầy Thích Tuệ Nhật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn