Ý NGHĨA CHỮ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

1 : Chữ "Nam" là bớt lòng tham
Đã quy y Phật chớ làm bất nhân.

2 : Chữ "Mô" đổi tính tu nhân
Trao đổi trí tuệ tinh thần từ bi.

3 : Chữ "A" chớ có sân si
An hòa, từ kính khắc ghi tâm mình.

4 : Chữ "Di" chớ có sát sanh
Bỏ ác, làm thiện chớ khinh muôn loài.

5 : Chữ "Đà" chớ có tham tài
Của người người giữ, lòng hoài chớ tham.

6 : Chữ "Phật" tâm tính phân minh
Lòng luôn kính Phật, trọng Tăng trung thành.

Thầy Thích Tuệ Nhật.

Xin thường niệm:

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn