CHÍNH SUY NGHĨ HAM MUỐN KHIẾN TA KHỔ.!!!Muốn nhiều chỉ khổ tâm nhiều 
Đừng nên ham muốn lắm điều mà chi 
Bình tâm lại ngẫm nghĩ suy 
Nếu ta ước muốn điều chi trong đầu

Chưa đạt sở nguyện mong cầu 
Trong lòng đã chứa nỗi rầu đúng không ? 
Không cầu không uớc chẳng trông 
Bớt đi ham muốn,sẽ thông khổ sầu 

Ước nhiều chỉ nặng trong đầu 
Buông đi để bớt phiền rầu ai ơi 
Vạn sự duyên khởi duyên khơi 
Cớ chi ta phải nặng nơi tâm hồn ? 

Khi nhân tích tụ đọng tồn 
Tự nhiên quả tới dập dồn liên miên 
Hãy tập hai chữ tuỳ duyên 
Đặng mà bất biến đảo điên của đời 

Vạn sự phó thác duyên Trời 
Mỗi người đều có một thời khác nhau 
Duyên không tới trước thì sau 
Hiểu ra thì hãy truốt trau lại hồn.!!!
__(())__
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tự thuần thiện.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn