TÂM YÊN CẢNH XẤU CŨNG LÀ CẢNH TIÊN.!!!


Tĩnh lặng cùng với an yên 
Không ở cảnh đẹp thiên nhiên bạn à
Chùa cũng không có đâu mà 
Có tìm tới chết cũng là uổng công 

Nếu tâm bạn chứa bão giông 
Như cơn sóng ở biển đông tuôn trào
Cõi tiên bạn có bước vào 
Cũng không nhẹ nhõm thở phào bạn ơi 

Vậy thì muốn kiếm thảnh thơi 
Bạn ơi bạn hãy tìm nơi tâm hồn 
Con người vốn chẳng bồn chồn 
Chẳng qua mê mới cào cồn ruột gan 

Dục,danh,lợi,sắc,cao sang...
Lúc nào cũng phải tính toan trong đầu 
Tính quá nên sẽ thấy sầu 
Cho nên che mất sắc mầu an yên 

Vạn sự đi đến do duyên 
Không duyên có tính vạn niên cũng thừa 
Giống như muốn uống nước dừa
Phải đợi cây lớn,quả vừa chín cây 

Vạn duyên xoay chuyển đắp xây 
Vạn sự sẽ đến nơi đây với mình 
Tâm tư tưởng tính muôn nghìn 
Nên bạn không thể thấy nhìn an yên 

Hãy tập buông xả vạn duyên 
Ở đâu cũng thấy an yên bạn à 
Thử đi sẽ thấy ngay hà 
Tâm yên cảnh xấu cũng là cảnh tiên.!!!
__(())__
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Post a Comment

Previous Post Next Post