MƯỜI HAI ĐIỀU NHÂN QUẢ


MƯỜI HAI ĐIỀU NHÂN QUẢ

1. Thích cho đi, ngày càng nhiều phước báu;
2. Thích cảm ơn, điều thuận lợi nhiều hơn;
3. Thích giúp người, ta thường gặp quý nhơn;
4. Thích oán trách, ngày thêm nhiều phiền não;

5. Thích mãn nguyện, niềm vui hay lai đáo;
6. Trốn tránh thời, thất bại rất chua cay;
7. Thích sẻ chia, bè bạn đến hằng ngày;
8. Thường giận dữ, ngày càng nhiều bệnh tật;

9. Thích chiếm dụng, sau này thành hành khất;
10. Bố thí thường ngày càng được giàu sang;
11. Thích hưởng thụ, nợ khổ lắm đeo mang;
12. Thích học hỏi, ngày càng tăng trưởng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn