TRONG THẾ GIAN CÓ 7 VIỆC CHẲNG ĐỒNG, ĐỀU DO TÂM TẠO RA


1. TUỔI THỌ
_ Tuổi thọ ngắn ngủi là do: Mong cầu cho người khác phải chết, giết hại chúng sinh, xây dựng đền thờ dâm thần.
_ Tuổi thọ lâu dài là do: Thương yêu hết thảy các loài, phóng sinh cứu vật, sống thanh tịnh tích tụ phước đức.

2. BỆNH TẬT
_ Thân thể nhiều bệnh là do: Gây hại cho chúng sinh, không giúp đỡ người bệnh khổ.
_ Thân thể được ít bệnh là do: Thường lễ bái Tam Bảo, cung cấp thuốc men cho người bệnh khổ.

3. DUNG MẠO
_ Thân hình, dung mạo xấu xí là do: Thường khởi tâm sân hận, tranh chấp với người khác; che lấp, ngăn cản ánh sánh Phật Pháp; cười nhạo hình dung xấu xí của người khác.
_ Thân hình, dung mạo đoan trang, đẹp đẽ là do: Thường khởi tâm nhẫn nhục, nhu hòa; tu sửa, kiến tạo hình tượng chư Phật; bố thí thức ăn cho người khác.

4. UY THẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC
_ Không tự có uy thế đối với người khác là do: Đối với sở hữu ủa người khác sinh lòng ghen ghét, đố kỵ; không thừơng tu tích phước .
_ Tự có uy thế đối với người khác là do: Không ôm lòng ghen ghét, đố kỵ người khác, luôn giữ lòng thanh tín, không dối gạt người.

5. THÂN PHẬN CAO QUÝ HAY HÈN MỌN
_ Thân phận sinh ra hèn mọn, bị người khinh miệt là do: Kiêu ngạo lăng nhục người khác; thiếu nợ tiền bạc, tài sản của người khác không trả; khinh rẻ, không kính trọng chư tăng ni.
_ Thân phận sinh ra cao quý, được người tôn kính là do: Kính tin phụng sự Tam Bảo; thường nổ lực làm việc thiện; đối xử khiêm cung, hòa nhã với mọi người.

6. SỞ HỮU TÀI VẬT
_ Chịu cảnh nghèo khó bần cùng là do: Keo kiệt, bủn xỉn , không tu hạnh bố thí, trộm cướp, lường gạt tài sản của người khác.
_ Được hưởng giàu sang, phú quý là do: Thường khởi tâm hiền thiện bố thí cho người, không nợ nần người khác.

7. TRI THỨC TỐT XẤU
_ Tri thức xấu ác, tà kiến là do: Gần gũi những người xấu ác, ngợi khen, tán dương các pháp xấu ác, xan lận không chia sẻ, thuyết giảng Chánh pháp cho người khác.
_ Tri thức hiền thiện, chân chánh là do: Thường tu tập trí tuệ chân chánh, gần gũi các bậc Sa môn, thọ nhận và hành trì Chánh pháp.

Xin thường niệm:
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn