5 Điều Nhân Quả Con Phải Khắc Ghi


1. Khi con nói xấu ai đó để làm họ phải mất danh dự và đau khổ thì chắc chắn rằng tương lai đến lượt con sẽ bị như vậy.

2. Con sẽ không bao giờ thành công nếu trong lòng con đố kị với những người tài giỏi hơn mình.

3. Một khi tâm con làm điều ác mà không cảm thấy sợ hãi hay hối lỗi thì chỉ còn đúng một con đường để đến đó là địa ngục.

4. Khi chưa báo hiếu được cho cha mẹ thì đừng xem tình yêu ngoài kia là tất cả.

5. Phật pháp là con đường tối thượng đi đến giác ngộ và bình an, nếu đủ duyên gặp rồi hãy cố gắng tu tập.

Vô Thường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn