12 ĐẠI NGUYỆN CỦA QUAN ÂM BỒ TÁT


Nguyện thứ nhất:

Khi hành Bồ Tát
Danh hiệu tôi - Tự Tại Quan Âm
Viên thông thanh tịnh căn trần
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền

Nguyện thứ hai:

Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sinh
Luôn luôn thị hiện biển Đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều.

Nguyện thứ ba:

Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

Nguyện thứ tư:

Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

Nguyện thứ năm:

Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ tưới mát nhân thiên
Chúng sinh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

Nguyện thứ sáu:

Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sinh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.

Nguyện thứ bảy:

Dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh
Cọp beo, thú dữ vây quanh
Quan Âm thị hiện, chúng sanh thoát nạn.

Nguyện thứ tám:

Tội nhân bị trói, bị hành hình, rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quan Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

Nguyện thứ chín:

Làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quan Âm độ hết, an nhiên Niết Bàn.

Nguyện thứ mười:

Tây Phương tiếp dẫn
Vòng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quan Âm cứu độ, đưa đường về Tây.

Nguyện thứ mười một:

Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sinh muốn sống miên trường
Quan Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

Nguyện thứ mười hai:

Tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nhận xét

XEM THÊM ⏬

7 LỜI KHẤN NGUYỆN VÀO MỖI SỚM MAI…

Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình an

Nhìn người đừng dùng mắt để nhìn hãy dùng tâm để cảm nhận

Vì sao ông bà ta thường kiêng kỵ cho con cháu xuất hành vào ngày mùng 5 - 14 - 23?

Cuộc sống này: vì bận lòng mà đau khổ, do nghi ngờ mới tổn thương.

Trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng!

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu 2021 ngắn gọn và chuẩn phong tục