NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI CÓ CĂN LÀNH PHẬT PHÁP


1. Dù chưa quy y nhưng trong thâm tâm luôn thôi thúc tìm đến Phật Pháp.
2. Mỗi lần có dịp nghe tiếng chuông Chùa thường cảm thấy chấn động tâm hồn..
3. Có niềm tin và kính trọng những người sống Đạo đức.
4. Tuy tuổi đời còn trẻ mà tâm đã mến Đạo.
5. Tính cách khiêm tốn, biết lắng nghe, thích sưu tầm Đạo lý.
6. Bản chất hiền lương, không thích tranh chấp, tranh luận với ai..
7. Tâm tình rộng lượng thích bố thí, sẻ chia..
8. Có lòng thương người thương vật, thương cỏ cây, yêu thiên nhiên & sự sống..
9. Có giận ai cũng mau nguôi, không ghim gút, để lòng.
10. Lỡ làm tổn thương Người hay vật thì thường ray rứt, hối hận.
11. Tin Nhân Quả và sống theo lời dạy của các bậc Thánh Hiền.
12. Không có ngày nào là không nhớ nghĩ đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo...
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

Post a Comment

Previous Post Next Post